Национален фолклорен песенен конкурс „Пролетна дъга“, 27-28 май 2023 г., с. Куртово Конаре

Организатори: 
Народно читалище “Любен Каравелов-1897” в партньорство със „Scheizerisch-Bulgarischer Kulturvein”(Швейцаро-българска асоциация за култура) и Кметство Куртово Конаре  

Цели:

Целта на конкурса е да се съхранява и популяризира българската народна песен, както и да се даде възможност за изява на талантливи деца и младежи.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители, камерни състави, хорове и групи за автентичен и обработен фолклор от училища, центрове по изкуствата, школи, клубове, детски градини и други.
Участниците са разпределени в 4 възрастови групи
1-ва група до 7г.
2-ра група от 7г. до 12г.
3-та група от 13г.до18г.
4-та група над 18г.
Възрастовата група, в която се състезава състава, се определя спрямо възрастовата група, в която влиза по-голямата част от участниците в него.

Регламент за участие:

Народно пеене
Индивидуални изпълнители
В 1-ва и 2-ра възрастова група –индивидуални изпълнители, участниците изпълняват две бързи песни по избор с общо времетраене до 5 мин.
В 3-та и 4-та възрастова група изпълняват бавна песен (по избор до 2 куплета) и бърза песен с общо времетраене до 7 мин.
Народни хорове и камерни вокални групи
Участниците изпълняват по 2 песни с общо времетраене до 10 мин.
Групи за автентичен фолклор
Участниците изпълняват две песни по избор с общо времетраене до 10 мин.
Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод или синбек.
Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един инструмент, инструментална група или съпровод на ел. носител- задължително на флашка!/ Съпровод на CD не се приема! 
В музикалния носител, трябва да има запис на съпровода или музикалната композиция само на изпълненията / изпълнението за конкурса.
Организаторите на конкурса си запазват правото да записват изпълненията или части от тях за архива на конкурса, без да дължат заплащане на права за това.

Награди:

o Грамота за всеки участник /група в конкурса
o Диплом и медали за присъдено първо, второ или трето място на участниците от различните категории.
o Специална награда от Кметство Куртово Конаре 
o Поощрителни награди
o Награди на партньори /предметни и парични/
Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури и наградите се връчват по преценка на журито, което си запазва правото да не присъди някоя от гореспоменатите награди.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане.

Такса за участие:

10лв.за индивидуални изпълнители и 5лв. на изпълнител в камерни групи и хорове.
За колективи, чийто състав е с повече от 20 участника се заплаща 100лв. плюс 3 лв. за всеки следващ участник.
Заявки за участие по образец се приемат до 30.04.2023г. на следния линк: https://forms.gle/MhQUu8gswPubYY7F9
Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от Организаторите на база платени такси за участие и се спазва стриктно. Графикът и програмата на конкурса ще бъдат поместени във ФБ страницата на НЧ”Л. Каравелов 1897”най-късно до 20.05.2023г. /https://www.facebook.com/chitalishtekurtovokonare/
Мястото на провеждане на конкурса е с. Куртово Конаре
Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.
Заплащане: По банков път най-късно до 30.04.2023г.

Банкова сметка: 
IBAN BG80STSA93000008060514
ВIC STSABGSF
/Банка ДСК АД/ 
Титуляр: Народно читалище”Л.Каравелов 1897”
Основание: Национален фолклорен песенен конкурс „Пролетна дъга“
Конкурсът е дейност по Проект „ Заедно чрез изкуство”, който се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура”.

Подобни публикации-Related posts

Leave a Comment