Марк Петков – Съветник

Марк се присъединява към организацията, за да подпомага популяризирането на художествените и артистични дейности в родината си – България.

Извън работата Марк се радва на бягане, четене и кулинария. Почитател е на френския импресионизъм и на руската музика от романтичния период.

Подобни публикации-Related posts

Leave a Comment