Сабина Ангелова – Пианист, педагог

Сабина Ангелова е родена в град Стара Загора. През 1999 завършва музикална педагогика и пиано в теоретичния факултет на ДМА Панчо Владигеров, София, след което преподава музика и пиано в средни и начални училища в града. През 2018 завършва своята магистърска степен по клавирно обучение в Цюрих, с допълнителен профил хорово дирижиране към университета Калайдос, Швейцария.

От 2002 до 2013 живее в региона на Венеция.Нейното първоначално обучение започва с двегодишното специализиране в семинара по Валдорфскапедагогикав Ориаго,(Венеция)в койтоднес тя е един от водещите преподаватели по музика. Следващото дипломиране е през 2008 със специалност клавичембало вконсерваторията „Б. Марчело“, Венеция. До 2012 Сабина Ангелова е преподавател по музика и пиано въвВалдорфкото училище в Тревизо, „Михаел. Със съдействието на родители и преподаватели в региона, създава смесения хор „Хелиантус“ към училището.

В момента ръководи дамския хоров ансамбъл за българска фолклорна музика ImaNemaв Тревизо/www.cantobulgaro.it/.През годините пише множество детски хорови песни, както и композиции за смесен хор.

От 2013 година Сабина Ангелова преподава пиано във FreieMusikschuleZürich, School78, Zürichи е корепетитор вначалното исредното валдорфско училище в Цюрих. Занимава се с корепетиторска и хорова дейност в региона и е член на българския швейцарски хор,( SwissBulgarianChoir)с ръководител Десислава Стефанова.

Подобни публикации-Related posts

Leave a Comment