ПРИСЪЕДИНИ СЕ

Нашата организация се състои от хора от всички сфери – музика, изобразително изкуство, право, инженерство, наука и бизнес. Така мрежата ни от контакти позволява да съберем хора, които са готови да подкрепят финансово и социално нашата мисия – да помогнем на младите таланти да достигнат мечтите си.

Всички дарени средства се използват за подпомагане на дейността ни за организиране на културни мероприятия, предоставяне на музикални инструменти и други пособия на млади хора на изкуството.